MINAL AIDIN WAL FAIZIN

“Minal ‘aidin wal faizin,” demikian harapan dan doa yang kita ucapkan kepada sanak keluarga dan sahabat handai pada Aidil Fitri. Apakah yang dimaksud dengan ucapan ini? Sayang, kita tidak dapat merujuk kepada Al-Quran untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kata ‘aidin, kerana bentuk kata tersebut tidak dapat kita temukan di sana. Namun dari segi bahasa, minal ‘aidin berarti “(semoga kita) termasuk orang-orang yang kembali.” Kembali di sini adalah kembali kepada fitrah, iaitu “asal kejadian”, atau “kesucian”, atau “agama yang benar”.

Setelah mengasah dan mengasuh jiwa – iaitu berpuasa – selama satu bulan, diharapkan setiap Muslimin dan muslimah dapat kembali ke asal kejadiannya dan menemukan “jati dirinya”, iaitu kembali suci sebagai mana ketika ia baru dilahirkan serta kembali mengamalkan ajaran agama yang benar. Ini semua menuntut keserasian hubungan, kerana – menurut Rasulullah – al-aidin al-mu’amalah, iaitu keserasian dengan sesama manusia, lingkungan, dan alam.

Sementara itu, al-faizin diambil dari kata fawz yang bererti “keberuntungan”. Apakah “keberuntungan” yang kita harapkan itu? Di sini kita dapat merujuk pada Al-Quran, kerana 29 kali kata tersebut, dalam berbagai bentuknya, berulang. Menarik juga untuk diketengahkan bahawa Al-Quran hanya sekali menggunakan bentuk afuzu (saya beruntung). Itupun menggambarkan ucapan orang-orang munafik yang memahami “keberuntungan” sebagai keberuntungan yang bersifat material.

Bila kita meneliti Al-Quran yang berhubungan dengan konteks dan makna ayat-ayat yang menggunakan kata fawz, ditemukan bahwa seluruhnya mengandung makna “pengampunan dan keredhaan Tuhan serta kebahagiaan syurgawi.” Kalau demikian halnya, wal faizin harus difahami dalam erti harapan dan doa, iaitu semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh keampunan dan redha Allah SWT sehingga kita semua mendapatkan kenikmatan syurga-Nya.

Salah satu syarat untuk memperoleh anugerah tersebut ditegaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22, yang menurut sejarah turunnya berkaitan dengan kasus Abubakar r.a. dengan salah seorang yang ikut ambil bahagian dalam menyebarkan gosip terhadap puterinya sekaligus isteri Nabi, Aisyah. Begitu marahnya Abubakar sehingga ia bersumpah untuk tidak memaafkan dan tidak memberi bantuan apapun kepadanya.

Tuhan memberi petunjuk dalam ayat tersebut: Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Marilah kita saling berlapang dada, menghulurkan tangan dan saling mengucapkan minal ‘aidin wal faizin. semoga kita dapat kembali mendapatkan jati diri kita semoga kita bersama memperoleh keampunan, redha, dan kenikmatan syurgawi. Amin...